baner

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-51/26.01.2021г.  на Министъра на здравеопазването,

от 01.02.2021г. в сградата на училището ще се влиза задължително със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Всички други – шлемове, шалове и кърпи няма да се признават за предпазни средства.