baner

ЗАПОВЕД

Бургас, 2018 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Решение на ПС с

Протокол№ 

 

                                                                               УТВЪРЖДАВАМ:

 1. I. Разписание на учебните часовете, както следва:

І и ІІ клас                                                                                         III – VII клас

1) – 08,00 – 08,35                                                                                1) – 08,00 – 08,40

2) – 08,50 – 09,25                                                                                2) – 08,50 – 09,30

3) – 09,40 – 10,15 – следва голямо междучасие                        3) – 09,40 – 10,20 – следва голямо междучасие

4) – 10,45 – 11,20                                                                                  4) – 10,45 – 11,25

5) – 11,35 – 12,10                                                                                   5) – 11,35 – 12,15

6) – 12,25 – 13,00                                                                                  6) – 12,25 – 13,05

 

Малки междучасия:                                                                    Големи междучасия:

І и ІІ клас – по 15 минути                                                                    І и ІІ клас – 30 минути

ІІІ – VІІ клас – по 10 минути                                                              ІІІ – VІІ клас – 25 минути

 

 1. Часовете за І и ІІ клас са по 35 минути
 2. Часовете за ІІІ – VІІ клас са по 40 минути
 3. Начало на учебните часове: 08,00 часа
 4. Разпределение на часовете на групите на целодневна организация на учебния ден (ЦОУД):
 5. 1. и IIклас – продължителност на занятията – 35 минути
 6. Организиран отдих и физическа активност:12.20 – 13.40 ч.
 7. Самоподготовка:13.40 – 15.05 ч.

І час – 13.40 – 14.15

Междучасие – 15 мин.

ІI час – 14. 30 – 15.05

Междучасие – 30 мин.

 1. Занимания по интереси: 15.35 – 16.50 ч.

I час 15.35 – 16.10

Междучасие – 15 мин.

II час 16.25 – 17.00

 1. ІІІ и ІV клас– продължителност на занятията – 40 мин.
 2. Организиран отдих и физическа активност:12.20 – 13.40 ч.
 3. Самоподготовка:13.40 – 15.10 ч.

І час – 13.40 – 14.20

Междучасие – 10 мин.

ІІ час – 14. 30 – 15.10

Междучасие – 25 мин.

 1. Занимания по интереси:15.35 – 17.05 ч.

I час – 15.35 – 16.15

Междучасие – 10 мин.

II час – 16.25 – 17.05

 1. V – VІIклас– продължителност на занятията 40 мин.
 2. Организиран отдих и физическа активност – 1 час:13.05 – 13.40 ч.
 3. Самоподготовка:

І час –13.40 – 14.20

Междучасие – 10 мин.

ІІ – час – 14.30 – 15.10

Междучасие – 20 мин.

III – час – 15.30 – 16.10

Междучасие – 5 мин.

 1. Занимания по интереси – 2 часа: 16.15 – 17.30

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители за изпълнение!

Контролът по изпълнение на заповедта ще извършвам лично!

 

Мара Георгиева

Директор