baner

01 март – неучебен, но присъствен ден

 

С Решение № 13 на Педагогическия съвет от 12 септември 2023 година и заповед на директора на училището 01 март / петък/ е един от трите неучебни, но присъствени дни за учениците и учителите от ОУ „ Пейо Яворов“- гр. Бургас

За учениците ще бъдат организирани дейности извън сградата на училището.