baner

На 12.05.22 г. от 18:00 часа ще проведем информационна родителска среща с родителите на седмите класове. Срещата ще се състои в платформата “Teams” в стая ” Честит 24 май”. Кодът на стаята е  ojwro8h. 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ТУК

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Заповед –  ТУК

График – ТУК