baner

Уважаеми родители и ученици кандидат-гимназисти,

В периода от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. може да кандидатствате за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите.
Ако кандидатствате в училище, а не с електронно подаване на заявление носете следните документи:
1. Служебна бележка за явяване на изпит на НВО /от нея ще ви е нужно да препишете входящият си номер/
2. Свидетелство за завършено основно образование
3. При кандидатстване в професионална паралелка – медицинско свидетелство

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас – ТУК

Прием VIII клас – ТУК

На 12.05.22 г. от 18:00 часа ще проведем информационна родителска среща с родителите на седмите класове. Срещата ще се състои в платформата “Teams” в стая ” Честит 24 май”. Кодът на стаята е  ojwro8h. 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ТУК

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Заповед –  ТУК

График – ТУК