baner

Важно!

Уважаеми ученици и родители, В периода от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. се подават заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Заявленията се подават онлайн в системата на страница  https://infopriem.mon.bg или на място в училище.

Заповед за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО – ІV клас

Запознаването с индивидуалните резултати от HВО на учениците от IV клас ще се извършва в ОУ "П. К. Яворов"- гр. Бургас на I етаж, 109 стая, от 08:00 до 12:00ч. в присъствието на заместник-председателите на Регионалната изпитна комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО на [още]