baner

Company Profile (Презентация (16:9)) (1092 × 1080 пиксела) от Красиана Илиева

 

ОУ „П. К. Яворов“ интегриран урок „Българско Възраждане“ – ТУК

 

Обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ на 24 и 25 март 2022г.

Ние от ОУ „Пейо Яворов“ – град Бургас, ОУ „Петър Парчевич“ от град Чипровци и ОУ „Иван Вазов“ – село Русокастро, област Бургас, реализирахме ползотворна среща, свързана с обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ на 24 и 25 март 2022г. Наши домакини бяха ОУ „Димитър Благоев“ от гр. Велико Търново. Срещата се проведе за обмяна на добри практики на тема „Социални медии- образование в мрежата.

ОУ „Димитър Благоев“ – иновативен проект „Социални медии – образование в мрежата“ – ТУК

 

 

 

Основно училище «Пейо К. Яворов» гр. Бургас е училище с традиции.

Педагогическата колегия от дълго време усеща необходимостта от промяна в начините на преподаване и учене.

С идеята да отговори качествено на предизвикателствата на 21 век, в училището е изградена устойчива образователна среда и се провеждат уроци с разнообразни проектни задачи. Превръщаме училището в място на знаещи, можещи и уверени личности.

И така… Учене чрез изкуство!

Нашата иновация е насочена към качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява. Отговаря на поставената в Стратегията на училището цел за осигуряване на привлекателно и достъпно обучение, гарантиращо грамотността, творческите заложби и развитието на личността на учениците, в съответствие с техните потребности и интереси. Използваме учебното съдържание по БЕЛ, Изобразително изкуство, Музика и ИТ.

Тази иновация дава свободата да се преподава материал, интересен за децата, както и възможността да се работи с деца, които искат да се занимават с изкуство.

Това е един по-нестандартен начин за доближаване до света на децата, а именно въвличането им в света на различните изкуства. Изборът на правилни художествени занимания стимулира проявите на различните таланти у детето. Те трябва да бъдат провокирани да се изразяват самостоятелно, а не да им се натрапват готови модели и образци, които децата сляпо да следват.  Трябва да е ясно, че изкуството е спонтанно и не подлежи на предварително планиране. Именно това е  основната цел – Децата да се научат да мислят, да се изразяват свободно, да споделят своите фантазии и идеи. Децата се забавляват и учат едновременно!

През месец октомври беше организиран семинар с ПУО с Национална гимназия за приложни изкуства  ,,Тревненска школа“ Трявна за периода 23.10 – 24.10.2019г.

Фокус през първият ден/23.10.20199г./ бяха посещение и разглеждане на изложбените зали и ателиета на НПГИ ,,Тревненска школа“-Трявна, среща с ПУО и представяне на иновативните практики в НПГИ. Наблюдавахме презентации на проекти реализирани от учениците по Проектно Базирано Обучение в НПГИ от предходни години и разговаряхме с учениците, участвали в иновативни практики. Бяхме истински впечатлени от видяното. Последваха коментари и споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения…

На следващият ден/24.10.2019г./ участвахме в откриване на Регионална среща за обмяна на добри практики. Бяха представени училищните планове за нововъведения в двете училища и обсъждане на добри практики.

Посетихме открити уроци по История и по Иконопис. Най- малките участници в нашата група- Ния и Гергана от четвърти клас- успяха да се докоснат до истинското изкуство, рисувайки заедно с какичките и батковците, които подготвяха своите дипломни работи.

Обсъждането на проведените открити уроци и резултатите от регионалната среща за обмяна на добри практики продължи и в автобуса, а и през следващите дни след завръщането ни в Бургас.

Педагогическият екип е на мнение, че голяма част от наблюдаваните добри практики са приложими и се използват и в нашето училище, разбира се, пречупен през призмата на възрастовите особености на по- малките ни ученици.

ПОСЕЩЕНИЕ В ТРЯВНА

Една сутрин тръгнахме за град Трявна, където трябваше да посетим Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа”. След няколко часа път пристигнахме в хотела и се настанихме по стаите. Аз бях с моята приятелка Ния. След кратък отдих за обяд тръгнахме към гимназията. Бяхме посрещнати от директора на училището г-н Орфей Миндов. Той ни показа много интересни картини, икони, дърворезби и проекти, изработени от
учениците.
На другия ден пак бяхме на наблюдение в школата, но този път двете с Ния посетихме ателието по иконопис, където работеха учениците от 12. клас. С тяхна помощ си позлатихме икони, които трябваше да дооцветим в Бургас. Когато заниманията ни в гимназията приключиха, се прибрахме в хотела, стегнахме багажа и го качихме в микробуса. Обядвахме и доволни от преживяното, потеглихме за нашия роден град. Бяхме нетърпеливи да довършим позлатените икони.

Гергана Стоянова, IVб клас

***

ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА

Сутринта тръгнахме в 8.00 часа. Пътувахме с минибус. В него бяхме с г-жа Георгиева, г-жа Въргова, г-жа Димитрова, аз, Гери и други госпожи от нашето училище.
Когато пристигнахме, отседнахме в хотел, който се намираше в непосредствена близост до часовниковата кула – един от символите на град Трявна. Настанихме се по стаите, след което слязохме за обяд. Когато свършихме, тръгнахме към Тревненската школа или т.н. Национална гимназия по приложни изкуства /НГПИ/. Там са развити три специалности: Иконопис, Грънчарство и Дърворезба. Гимназията е създадена през 1920 година.
Когато пристигнахме, ни посрещна директорът г-н Орфей Миндов. Първо ни разведе из училището – показа ни къде работят учениците, въведе ни в своя кабинет и библиотеката. Имахме удоволствието да разгледаме различни експонати, дело на учениците от школата. Те бяха изработили чинии, фотьойли, столове и др. Всички бяха красиви и впечатляващи. Накрая ни заведе в зала, където се консултирахме относно училището.
Когато приключихме, се отправихме към хотела. Пътят ни към него минаваше през центъра. Пристигнахме. Качихме се в стаите, за да се подготвим за вечеря. По-късно си легнахме уморени, но доволни от събраните впечатления.
На сутринта с Гери станахме рано. Закусихме и отново всички се отправихме към школата. Когато пристигнахме, учителите се качиха в залата, а ние посетихме часовете по иконопис. Там ни посрещнаха учителката по иконопис и учениците от 12. клас. Дадоха ни листи, с отпечатан ангел хранител, а ние трябваше да ги позлатим. Извадиха някаква течност, с която намазахме мястото, на което искахме да сложим златото. Този процес повторихме няколко
пъти. После ни дадоха специално лепило, с което също трябваше да намажем. Последният процес беше да сложим златото. Трябваше да нарисуваме Св.Георги.
Заниманията ни свършиха и всички се отправихме към хотела. Обядвахме, стегнахме си багажа и потеглихме към Бургас. Когато пристигнахме, беше вече тъмно. Отправихме се към домовете си.
Посещението в Трявна беше много интересно и полезно. Научих много нови неща. Особено вълнуващо беше позлатяването на иконите в часа по иконопис. Много би ми харесало и в нашето училище да имаме такива часове.

Ния Енчева, IVб клас

Вижте нашата презентация от Трявна тук:

 

НП „Иновации в действие“ – Как участваме в нея?  – Може да видите тук: