baner

Обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ 2022/2023 година

 

Спектакъл „Вчера, днес и завинаги – българи!“ – ТУК

 

Посещение в Свиленград

От 06.04.2023 г. до 07.04.2023 г. се проведе мобилност по програма „Иновации в действие“ по Национална програма „Иновации в действие, Модул – 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

Пет педагогически специалисти от ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Бургас посетиха Първо основно училище „Иван Вазов“, гр. Свиленград.

Ние като гостуващи имахме възможност да наблюдаваме интересни мултидисциплинарни уроци в начален и прогимназиален етап, свързани с въвеждане на иновативен метод на обучение, базирано на проекти и креативно мислене.

На работни срещи споделихме своите впечатления от наблюдаваните иновативни практики и обсъдихме необходимостта от прилагане на иновативни методи на преподаване с цел повишаване на мотивацията за учене на съвременния ученик.

В рамките на програмата се запознахме с историческите, природните и културни забележителности на гр. Свиленград.

(copy) A new book

Кликни върху изображението

 

 ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ – домакин

На 04.05.2023 г. и 05.05.2023 г.  ОУ „П. К. Яворов“, Бургас беше домакин на двудневна среща за обмяна на добри практики по национална програма „Иновации в действие“ с три училища: от Свиленград, с. Пирне и гр. Луковит.

Във връзка с иновацията „Учене чрез изкуство“, гостите имаха възможността да наблюдават заключителен спектакъл под наслов „Вчера, днес и завинаги българи!“

Той бе организиран от четирима учители в различни направления на ФУЧ-овете.

  1. ФУЧ български език и литература – госпожа Милена Дякова
  2. ФУЧ музика – госпожа Ана Маринова
  3. ФУЧ компютърно моделиране – госпожа Славка Трънкова
  4. ФУЧ изобразително изкуство – госпожа Красимира Ибришимова

След това се проведе кръгла маса, на която се обмениха добри практики и се обсъдиха трудностите при работата на преподавателите и начините за мотивиране на учениците.

Гостуващите училища също представиха своето развитие и постигнатите през годините успехи.

За урока като материали бяха подготвени – електронна книга с възрожденски песни и стихове, изложба с рисунки (иконопис и архитектура през Възрождението). Урокът бе заснет и изпратен на училищата впоследствие.

В хода на мобилността се осъществиха панелите свързани с иновацията ни (въведохме гостите в нея и отговорихме на поставените от тях въпроси, обменяхме добри практики).

Резултат от мобилността като материали са  – заснет урок, брошури на училищата, снимки.

 

creative project от Красиана Илиева

 

 

Обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ 2021/2022 година

 

ОУ „П. К. Яворов“ интегриран урок „Българско Възраждане“ – ТУК

 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Ние от ОУ „Пейо Яворов“ – град Бургас, ОУ „Петър Парчевич“ от град Чипровци и ОУ „Иван Вазов“ – село Русокастро, област Бургас, реализирахме ползотворна среща, свързана с обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ на 24 и 25 март 2022г. Наши домакини бяха ОУ „Димитър Благоев“ от гр. Велико Търново. Срещата се проведе за обмяна на добри практики на тема „Социални медии- образование в мрежата.

 

ОУ „Димитър Благоев“ – иновативен проект „Социални медии – образование в мрежата“ – ТУК

 

Обмяна на добри практики по националната програма на МОН „Иновации в действие“ 2019/2020 година

 

 

Основно училище «Пейо К. Яворов» гр. Бургас е училище с традиции.

Педагогическата колегия от дълго време усеща необходимостта от промяна в начините на преподаване и учене.

С идеята да отговори качествено на предизвикателствата на 21 век, в училището е изградена устойчива образователна среда и се провеждат уроци с разнообразни проектни задачи. Превръщаме училището в място на знаещи, можещи и уверени личности.

И така… Учене чрез изкуство!

Нашата иновация е насочена към качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява. Отговаря на поставената в Стратегията на училището цел за осигуряване на привлекателно и достъпно обучение, гарантиращо грамотността, творческите заложби и развитието на личността на учениците, в съответствие с техните потребности и интереси. Използваме учебното съдържание по БЕЛ, Изобразително изкуство, Музика и ИТ.

Тази иновация дава свободата да се преподава материал, интересен за децата, както и възможността да се работи с деца, които искат да се занимават с изкуство.

Това е един по-нестандартен начин за доближаване до света на децата, а именно въвличането им в света на различните изкуства. Изборът на правилни художествени занимания стимулира проявите на различните таланти у детето. Те трябва да бъдат провокирани да се изразяват самостоятелно, а не да им се натрапват готови модели и образци, които децата сляпо да следват.  Трябва да е ясно, че изкуството е спонтанно и не подлежи на предварително планиране. Именно това е  основната цел – Децата да се научат да мислят, да се изразяват свободно, да споделят своите фантазии и идеи. Децата се забавляват и учат едновременно!

През месец октомври беше организиран семинар с ПУО с Национална гимназия за приложни изкуства  ,,Тревненска школа“ Трявна за периода 23.10 – 24.10.2019г.

Фокус през първият ден/23.10.2019г./ бяха посещение и разглеждане на изложбените зали и ателиета на НПГИ ,,Тревненска школа“-Трявна, среща с ПУО и представяне на иновативните практики в НПГИ. Наблюдавахме презентации на проекти реализирани от учениците по Проектно Базирано Обучение в НПГИ от предходни години и разговаряхме с учениците, участвали в иновативни практики. Бяхме истински впечатлени от видяното. Последваха коментари и споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения…

На следващият ден/24.10.2019г./ участвахме в откриване на Регионална среща за обмяна на добри практики. Бяха представени училищните планове за нововъведения в двете училища и обсъждане на добри практики.

Посетихме открити уроци по История и по Иконопис. Най- малките участници в нашата група- Ния и Гергана от четвърти клас- успяха да се докоснат до истинското изкуство, рисувайки заедно с какичките и батковците, които подготвяха своите дипломни работи.

Обсъждането на проведените открити уроци и резултатите от регионалната среща за обмяна на добри практики продължи и в автобуса, а и през следващите дни след завръщането ни в Бургас.

Педагогическият екип е на мнение, че голяма част от наблюдаваните добри практики са приложими и се използват и в нашето училище, разбира се, пречупен през призмата на възрастовите особености на по- малките ни ученици.

 

ПОСЕЩЕНИЕ В ТРЯВНА

Една сутрин тръгнахме за град Трявна, където трябваше да посетим Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа”. След няколко часа път пристигнахме в хотела и се настанихме по стаите. Аз бях с моята приятелка Ния. След кратък отдих за обяд тръгнахме към гимназията. Бяхме посрещнати от директора на училището г-н Орфей Миндов. Той ни показа много интересни картини, икони, дърворезби и проекти, изработени от
учениците.
На другия ден пак бяхме на наблюдение в школата, но този път двете с Ния посетихме ателието по иконопис, където работеха учениците от 12. клас. С тяхна помощ си позлатихме икони, които трябваше да оцветим в Бургас. Когато заниманията ни в гимназията приключиха, се прибрахме в хотела, стегнахме багажа и го качихме в микробуса. Обядвахме и доволни от преживяното, потеглихме за нашия роден град. Бяхме нетърпеливи да довършим позлатените икони.

Гергана Стоянова, IVб клас

***

ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА

Сутринта тръгнахме в 8.00 часа. Пътувахме с микробус. В него бяхме с г-жа Георгиева, г-жа Въргова, г-жа Димитрова, аз, Гери и други госпожи от нашето училище.
Когато пристигнахме, отседнахме в хотел, който се намираше в непосредствена близост до часовниковата кула – един от символите на град Трявна. Настанихме се по стаите, след което слязохме за обяд. Когато свършихме, тръгнахме към Тревненската школа или т.н. Национална гимназия по приложни изкуства /НГПИ/. Там са развити три специалности: Иконопис, Грънчарство и Дърворезба. Гимназията е създадена през 1920 година.
Когато пристигнахме, ни посрещна директорът г-н Орфей Миндов. Първо ни разведе из училището – показа ни къде работят учениците, въведе ни в своя кабинет и библиотеката. Имахме удоволствието да разгледаме различни експонати, дело на учениците от школата. Те бяха изработили чинии, фотьойли, столове и др. Всички бяха красиви и впечатляващи. Накрая ни заведе в зала, където се консултирахме относно училището.
Когато приключихме, се отправихме към хотела. Пътят ни към него минаваше през центъра. Пристигнахме. Качихме се в стаите, за да се подготвим за вечеря. По-късно си легнахме уморени, но доволни от събраните впечатления.
На сутринта с Гери станахме рано. Закусихме и отново всички се отправихме към школата. Когато пристигнахме, учителите се качиха в залата, а ние посетихме часовете по иконопис. Там ни посрещнаха учителката по иконопис и учениците от 12. клас. Дадоха ни листи, с отпечатан ангел хранител, а ние трябваше да ги позлатим. Извадиха някаква течност, с която намазахме мястото, на което искахме да сложим златото. Този процес повторихме няколко
пъти. После ни дадоха специално лепило, с което също трябваше да намажем. Последният процес беше да сложим златото. Трябваше да нарисуваме Св. Георги.
Заниманията ни свършиха и всички се отправихме към хотела. Обядвахме, стегнахме си багажа и потеглихме към Бургас. Когато пристигнахме, беше вече тъмно. Отправихме се към домовете си.
Посещението в Трявна беше много интересно и полезно. Научих много нови неща. Особено вълнуващо беше позлатяването на иконите в часа по иконопис. Много би ми харесало и в нашето училище да имаме такива часове.

Ния Енчева, IVб клас

Вижте нашата презентация от Трявна  – Тук

   ОУ „П. К. Яворов“ интердисциплинарен урок „Пролетни празници“  – ТУК

 

НП „Иновации в действие“ – Как участваме в нея?  – ТУК