baner

Учебна 2022/2023 година

 I срок – 2022/2023 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации   
V-VII

Учебна 2021/2022 година

 

 I срок – 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации   
V-VII

 

 II срок – 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации 
V-VII

 

 

Учебна 2020/2021 година

  II срок – 2020/2021 г.

 

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител

Час на класния р-л с родители

V-VII


   

      График консултации                     


 
 I срок – 2020/2021 г.

 

Клас Седмично разписание Седмично разписание в Е-среда Допълнителен час   по спортни дейности

Час на класния р-л с родители

V клас  
VI клас  
VII клас  
 График консултации