baner II срок – 2020/2021 г.

 

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител

Час на класния р-л с родители

V-VII


   

      График консултации                     


 
 I срок – 2020/2021 г.

 

Клас Седмично разписание Седмично разписание в Е-среда Допълнителен час   по спортни дейности

Час на класния р-л с родители

V клас  
VI клас  
VII клас  
 График консултации