baner

                                       II срок – 2018/2019 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности

Час на класния р-л с родители

График консултации
V клас   V-Понеделник13:15ч

Vб – Вторник 13:15ч

Vв – Четвъртък 13:15ч

Vг – Петък 13:15ч

 Сряда – 14:05ч

Четвъртък 14:05ч

Петък – 13:15ч

Понеделник-13:15ч

 
VI клас   VIа -Четвъртък13:15ч

VIб – Сряда 13:15ч

VIв – Петък 13:15ч

 Сряда – 14:05ч

Вторник – 12:25ч

Петък – 13:15ч

 
VII клас   VIIа – Сряда 14:05ч

VIIб – Сряда 14:05ч

 Сряда – 14:05ч

Сряда – 14:05ч