baner

                                       II срок – 2019/2020 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности

Час на класния р-л с родители

V клас   Vа – Четвъртък 13:15ч

Vб – Сряда 13:15ч

Vв – Петък 13:15ч

Vг – Вторник 13:15ч

Понеделник – 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

VI клас   VIа – Сряда 13:15ч

VIб – Петък 13:15ч

VIв – Вторник 13:15ч

VIг – Понеделник 13:15ч

Понеделник – 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

Четвъртък- 13:15ч

Вторник- 13:15ч

VII клас   VIIа – Сряда 14:05ч

VIIб – Четвъртък 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

Понеделник – 14:05ч

 График консултации