baner

Учебна 2022/2023 година

 

 II срок – 2022/2023 г.

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации    График занимания по интереси
V-VII

 

 I срок – 2022/2023 г.

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации    График занимания по интереси
V-VII

Учебна 2021/2022 година

 

 I срок – 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации   
V-VII

 

 II срок – 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час   по спортни дейности Час на класния ръководител Час на класния ръководител с родители График консултации 
V-VII