baner

8000 гр. Бургас,
ул. Карлово № 21

Директор:
тел./факс: 056/ 83 75 60
Заместник – директори и педагогически съветник:
056/ 83 75 61

Служител ЗЗЛПСПОИН:
056/ 83 75 61
работно време: 8:00 – 16:30ч.

e-mail:

 [email protected]

При възникнали въпроси може да се свържете с определен преподавател по електронната поща.
Списък с електронни пощи на учителите ТУК