baner

 

 

 

 

 

   дата: 11.04.2019 г.

Заповед за избран заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ 

ОБЯВЛЕНИЕ  за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ 2019 ГОДИНА

дата: 1.04.2019 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, за нуждите на Учебното заведение: ОУ „Пейо К. Яворов“, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ 2016 ГОДИНА

дата: 15.02.2016 г.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І – ІV клас на ОУ ”Пейо Яворов” – гр. Бургас.