baner

  • НАЧАЛО
  • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмично разписание на учебните часове за учебната 2021/2022 година – ТУК

Седмична програма II срок от 1-4 клас –ТУК

Седмична програма II срок от 5-7 клас – ТУК

Седмична програма I срок от 1-4 клас – ТУК

Седмична програма I срок от 5-7 клас – ТУК

Седмично разписание на учебните часове в Е-среда – ТУК

Седмично разписание на учебните часове за учебната 2020/2021 година

Седмична програма II срок от 1-4 клас

Седмична програма II срок от 5-7 клас

Седмична програма I срок      

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Седми клас

Седмично разписание Е-среда

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Седми клас