baner

  • НАЧАЛО
  • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Разписание на учебните часове за учебната 2022/2023 година – ТУК

Седмична програма I срок от 1-4 клас – ТУК

Седмична програма I срок от 5-7 клас – ТУК

Седмична програма II срок от 1-4 клас – ТУК

Седмична програма II срок от 5-7 клас – ТУК