baner

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ГР.БУРГАС

 

График на учебния процес през учебната 2022/2023 година – ТУК

https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2022/10/zap4066_grafik_01092022-1.pdf

 

График на учебния процес през учебната 2021/2022 година

 

График на учебния процес през учебната 2020/2021 година
Начало на учебната година: 15.09.2020г.
Брой учебни седмици: 32/34/36

Първи учебен срок: 15.09.2020г. – 03.02.2021 г.
Втори учебен срок: 04.02.2021 г. – 30.06.2021 г.
Ваканции за учебната 2020 – 2021 година, с изключение на лятната ваканция
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. – Коледна
30.01.2021-03.02.2021 г. междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
Неучебни дни:

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021г.- неучебен, но присъствен ден

16.06.2021г.- HBO по БЕЛ

18.06.2021г. – HBO по математика

Вариант на обучение
Учениците се обучават в две смени. Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди и след обяд, а часовете за самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих и спорт – следобед.