baner

Форми на обучение през учебната 2023/2024 година

 

Формите на обучение през учебната 2023/2024 година са приети с решение на Педагогическия съвет – протокол №13/12.09.2023г.

 

  • Дневна форма

  • Индивидуална форма

  • Комбинирана форма

  • Самостоятелна форма