baner

Форми на обучение през учебната

2023/2024 година

  • Дневна форма

  • Индивидуална форма

  • Комбинирана форма

  • Самостоятелна форма