baner

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021год.

Разпределение на бюджет 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020год.

 


Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год.-    

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год.

Разпределение на бюджет 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.12.2019 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 1.10.2019 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 год.

Разпределяне на бюджет 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016год.


GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016год.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016год.

Разпределяне на бюджет 2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015год.