baner

ДОКУМЕНТ ФАЙЛ
Разпределение на бюджет 2024 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2024 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2024 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 година
Разпределение на бюджет 2023 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година
Разпределение на бюджет 2022 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12. 2022 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09. 2022 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06. 2022 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 година
Разпределение на бюджет 2021 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12. 2021 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09. 2021 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 година
Разпределение на бюджет 2020 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год.
Разпределение на бюджет 2019 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.12.2019 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 1.10.2019 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 год.
Разпределяне на бюджет 2017 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 год.    
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 год.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 год.
Разпределяне на бюджет 2016 година