baner

1
Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България. Подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал като успешна и модерна европейска нация, както и инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети. В работата си с тях фондацията зачита и продължава най-добрите традиции на българското образование.

На 9 юли 2012 г. ОУ „Пейо Яворов” сключва договор за отпускане на грант /безвъзмездно целево финансиране/ на стойност 152 000 лв по проекта „Център за съвременно образование“, който е част от инициативата за повишаване интереса към училището на настоящи и новопостъпили ученици.

Основната цел на проекта е интегриране на съвременните образователни технологии в учебния процес с фокус върху интерактивното обучение, създаване на съвременна среда за учене и удовлетворяване потребностите на учениците за общуване и социални контакти.

Дейности по проекта: 

  1. 1. Цялостно ремонтирани 7 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 1 методичен кабинет, коридор, фоайе, санитарни възли.
  2. 2. Цялостно обзавеждане на помещенията от т. 1.
  3. 3. Закупуване на компютърна техника, изграждане на локална мрежа и въвеждане  в експлоатация.
Удобни и уютни класни стаи  Модерни компютърни кабинети Светло и приветливо фоайе
2 3 4