baner

  • НАЧАЛО
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

През учебната 2022-2023 училището работи по проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “ Културни институции“.

Така превърнахме културните институции в привлекателна учебна среда, повишихме мотивацията и интереса към учебния процес. Проведоха се открити уроци и беседи в: Къща-музей „П.К. Яворов“- гр. Чирпан, Музей на солта – гр. Поморие; Природонаучен музей- гр. Бургас; Етнографски музей- гр. Бургас; Археологически музей – гр.Бургас; Деултиум – с. Дебелт. Учениците се докоснаха до множество интересни факти, обогатиха знанията си, видяха в естествена среда националните богатства на България.