baner

 

начален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Ани  Бошнакова старши учител Начална педагогика; Английски език II boshnakova@ouyavorov.org
Бонка  Хрелева старши учител Начална педагогика; Физическо възпитание и спорт; Информационни технологии II hreleva@ouyavorov.org
Дарина Димитрова старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии II ddimitrova@ouyavorov.org
Димитринка Oпанска старши учител Начална педагогика I opanska@ouyavorov.org
Костадинка  Янева старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии I qneva@ouyavorov.org
Минка Динева старши учител Начална педагогика; Френски език II dineva@ouyavorov.org
Пепа Борисова старши учител Начална педагогика; Информационни технологии V borisova@ouyavorov.org
Силвия  Джендова старши учител Начална педагогика; Английски език III djendova@ouyavorov.org
Таня  Найденова старши учител Начална педагогика V naidenova@ouyavorov.org
Гинка Дрешева старши учител Начална педагогика IV dresheva@ouyavorov.org
Росица  Николова старши учител Начална педагогика; Английски език IV nikolova@ouyavorov.org
Станка  Тракийска старши учител Начална педагогика; Английски език I trakiiska@ouyavorov.org
Ирина Пенкова старши учител Начална педагогика  V penkova@ouyavorov.org
Цветелина Пенчева старши учител Начална педагогика II pencheva@ouyavorov.org
Радост Маринова старши учител Начална педагогика II rmarinova@ouyavorov.org
Александра  Георгиева учител Начална педагогика; Руски език IV ageorgieva@ouyavorov.org
Калина Зафирова учител Начална  педагогика и чужд език V zafirova@ouyavorov.org
Цветелина  Александрова  учител Начална педагогика; Английски език IV alexandrova@ouyavorov.org
Анелия  Танева учител Начална педагогика IV taneva@ouyavorov.org
Яница  Брадатова учител Начална педагогика няма andreeva@ouyavorov.org
Гергана Иванова учител Начална педагогика и чужд език IV givanova@ouyavorov.org
Йордан Русинов учител Начална педагогика няма rusenov@ouyavorov.org
Маринка Янакиева учител Начална педагогика няма yanakieva@ouyavorov.org
Марияна Станкова учител Начална педагогика V stankova@ouyavorov.org
Руска Пашова учител Начална педагогика няма pashova@ouyavorov.org

 

прогимназиален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Милена Дякова старши учител Българскa филология IV dyakova@ouyavorov.org
Маргарита Георгиева старши учител Руска филология; Юношеска педагогика и английски език V georgieva@ouyavorov.org
Славка  Трънкова старши учител Математика; Физика; Информационни технологии II trynkova@ouyavorov.org
Марийка Димитрова старши учител Математика I midimitrova@ouyavorov.org
Теменужка Димитрова старши учител Химия; Физика; Биология II  tdimitrova@ouyavorov.org
Дора Лазарова старши учител  География, Информационни технологии V lazarovaouyavorov.org
Анна  Маринова старши учител Музика; Физическо възпитание и спорт IV marinova@ouyavorov.org
Красимира Ибришимова старши учител Изобразително изкуство III ibrishimova@ouyavorov.org
Йоана  Маринова учител Български език и литература; Английски език IV sotirova@ouyavorov.org
Светла Николова учител Математика; Химия; Информационни технологии  V snikolova@ouyavorov.org
Павлина Момчева учител История и цивилизации няма momcheva@ouyavorov.org
Красиана Илиева учител Математика; Информационни технологии няма ilieva@ouyavorov.org
Джемиле Кючук учител Българска филология няма kuchuk@ouyavorov.org
Красимира Щерева учител Физическо възпитание няма shtereva@ouyavorov.org
Стоян Панев учител Физическо възпитание няма panev@ouyavorov.org
Александър Бояджиев учител Физическо възпитание няма