baner

 

начален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Ани  Бошнакова старши учител Начална педагогика; Английски език II [email protected]
Бонка  Хрелева старши учител Начална педагогика; Физическо възпитание и спорт; Информационни технологии II [email protected]
Дарина Димитрова старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии II [email protected]
Димитринка Oпанска старши учител Начална педагогика I [email protected]
Костадинка  Янева старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии I [email protected]
Минка Динева старши учител Начална педагогика; Френски език II [email protected]
Пепа Борисова старши учител Начална педагогика; Информационни технологии V [email protected]
Силвия  Джендова старши учител Начална педагогика; Английски език III [email protected]
Таня  Найденова старши учител Начална педагогика V [email protected]
Гинка Дрешева старши учител Начална педагогика IV [email protected]
Росица  Николова старши учител Начална педагогика; Английски език IV [email protected]
Станка  Тракийска старши учител Начална педагогика; Английски език II [email protected]
Ирина Пенкова старши учител Начална педагогика  V [email protected]
Цветелина Пенчева старши учител Начална педагогика II [email protected]
Радост Маринова старши учител Начална педагогика II
Александра  Георгиева учител Начална педагогика; Руски език IV [email protected]
Калина Зафирова учител Начална  педагогика и чужд език V [email protected]
Цветелина  Александрова учител Начална педагогика; Английски език IV [email protected]
Анелия  Танева учител Начална педагогика V [email protected]
Яница  Андреева учител Начална педагогика няма [email protected]
Гергана Иванова учител Начална педагогика и чужд език V [email protected]
Йордан Русинов учител Начална Педагогика няма [email protected]
Маринка Янакиева учител Начална педагогика няма [email protected]
Марияна Станкова учител Начална педагогика и чужд език няма [email protected]

 

прогимназиален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Венелина Стоева старши учител Български език и литература; Английски език V [email protected]
Маргарита Георгиева старши учител Английски език V [email protected]
Славка  Трънкова старши учител Математика; Физика; Информационни технологии II [email protected]
Марийка Димитрова старши учител Математика I [email protected]
Теменужка Димитрова старши учител Химия; Физика; Биология II  [email protected]
Дора Лазарова старши учител  География, Информационни технологии няма lazarovaouyavorov.org
Анна  Маринова старши учител Музика; Физическо възпитание и спорт IV [email protected]
Красимира Ибришимова старши учител Изобразително изкуство III [email protected]
Милена Дякова учител Български език и литература IV [email protected]
Йоана  Маринова учител Български език и литература и английски език IV [email protected]
Павлина Момчева учител История и цивилизации няма [email protected]
Светла Николова учител Математика; Химия; Информационни технологии  V [email protected]
Красиана Илиева учител Математика; Информационни технологии няма [email protected]
Красимира Щерева учител Физическо възпитание и спорт няма [email protected]
Стоян Панев учител Физическо възпитание и спорт няма [email protected]
Александър Бояджиев учител Физическо възпитание и спорт няма