baner

начален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Ани Петкова Бошнакова старши учител Начална педагогика; Английски език II boshnakovapky@gmail.com
Бонка Христова Хрелева старши учител Начална педагогика; Физическо възпитание и спорт; Информационни технологии II hrelevapky@gmail.com
Дарина Николова Димитрова старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии II ddimitrovapky@gmail.com
Димитринка Цветанова Oпанска старши учител Начална педагогика I opanskapky@gmail.com
Костадинка Петкова Янева старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии I qnevapky@gmail.com
Минка Динева Динева старши учител Начална педагогика; Френски език II dinevapky@gmail.com
Пепа Христова Борисова старши учител Начална педагогика; Информационни технологии V borisovapky@gmail.com
Силвия Станчева Джендова старши учител Начална педагогика; Английски език III djendovapky@gmail.com
Таня Найденова Найденова старши учител Начална педагогика V naidenovapky@gmail.com
Александра Тодорова Георгиева учител Начална педагогика; Руски език няма ageorgievapky@gmail.com
Росица Михалева Николова учител Начална педагогика; Английски език V nikolovapky@gmail.com
Станка Желязкова Тракийска старши учител Начална педагогика; Английски език II trakiiskapky@gmail.com
Цветелина Ганчева Александрова учител Начална педагогика; Английски език IV alexandrovapky@gmail.com
Цветелина Красимирова Пенчева учител Начална педагогика IV penchevapky@gmail.com
Анелия Тодорова Танева учител Начална педагогика няма tanevapky@gmail.com
Яница Йорданова Андреева учител Начална педагогика няма andreevapky@gmail.com
Гергана Миткова Иванова учител Начална педагогика и чужд език няма givanovapky@gmail.com
Йордан Русинов учител Начална Педагогика rusenovpky@gmail.com

 

прогимназиален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Милена Николова Дякова учител Български език и литература IV dykovapky@gmail.com
Йоана  Сотирова Маринова учител Български език и литература и английски език V sotirovapky@gmail.com
Венелина Илиева Стоева учител Български език и литература; Английски език няма stoevapky@gmail.com
Маргарита Георгиева старши учител Английски език georgievapky@gmail.com
Славка Кирилова Трънкова старши учител Математика; Физика; Информационни технологии II trynkovapky@gmail.com
Величка Георгиева          Момчилова старши учител Математика; Информационни технологии IV vmomchilovapky@gmail.com
Марияна Генова старши учител Математика; Физика annmarry9@abv.bg
Дора Лазарова учител  География, Информационни технологии lazarovapky@gmail.com
Павлина Момчева учител История и цивилизации momchevapky@gmail.com
Теменужка Веселинова Димитрова старши учител Физика, Химия, Биология II tdimitrovapky@gmail.com
Анна Стоянова Маринова старши учител Музика; Физическо възпитание и спорт V marinovapky@gmail.com
Красимира Стоева Ибришимова старши учител Изобразително изкуство IV ibrishimovapky@gmail.com
Стоян Панев учител Физическо възпитание и спорт няма panevstoqn73@abv.bg