baner

 

начален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС
Ани  Бошнакова старши учител Начална педагогика; Английски език II
Бонка  Хрелева старши учител Начална педагогика; Физическо възпитание и спорт; Информационни технологии II
Дарина Димитрова старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии II
Димитринка Oпанска старши учител Начална педагогика I
Костадинка  Янева старши учител Начална педагогика; Английски език; Информационни технологии I
Минка Динева старши учител Начална педагогика; Френски език I
Пепа Борисова старши учител Начална педагогика; Информационни технологии V
Силвия  Джендова старши учител Начална педагогика; Английски език III
Таня  Найденова старши учител Начална педагогика V
Гинка Дрешева старши учител Начална педагогика IV
Росица  Николова старши учител Начална педагогика; Английски език II
Станка  Тракийска старши учител Начална педагогика; Английски език I
Ирина Пенкова старши учител Начална педагогика  V
Цветелина Пенчева старши учител Начална педагогика II
Радост Маринова старши учител Начална педагогика II
Александра  Георгиева старши учител Начална педагогика; Руски език IV
Калина Зафирова учител Начална  педагогика и чужд език IV
Цветелина  Александрова старши учител Начална педагогика; Английски език III
Анелия  Танева старши учител Начална педагогика II
Яница  Брадатова учител Начална педагогика V
Гергана Иванова учител Начална педагогика и чужд език IV
Йордан Русинов учител Начална педагогика  V
Маринка Янакиева учител Начална педагогика няма
Марияна Станкова учител Начална педагогика IV
Руска Пашова учител Начална педагогика няма
Боряна Колева старши учител Начална педагогика II
Марина Алексиева учител Начална педагогика няма
Антония Козарова учител Начална педагогика няма
Павлета Варналиева учител Начална педагогика няма

 

прогимназиален етап

Име, фамилия Длъжност Специалност ПКС e-mail
Милена Дякова старши учител Българскa филология IV
Маргарита Георгиева старши учител Руска филология; Юношеска педагогика и английски език V
Славка  Трънкова старши учител Математика; Физика; Информационни технологии II
Марийка Димитрова старши учител Математика I
Теменужка Димитрова старши учител Химия; Физика; Биология II
Алекси Костадинов  учител  География няма
Анна  Маринова старши учител Музика; Физическо възпитание и спорт IV
Красимира Ибришимова старши учител Изобразително изкуство III
Йоана  Маринова старши учител Български език и литература; Английски език II
Светла Николова учител Математика; Химия; Информационни технологии  IV
Павлина Момчева учител История и цивилизации няма
Красиана Илиева РНИКТ Математика; Информационни технологии V
Джемиле Кючук старши учител Българска филология III
Стоян Панев учител Физическо възпитание няма
Александър Бояджиев учител Физическо възпитание V