baner

   Учебна 2022/2023 година

II срок 2022/2023 г.

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители График занимания по интереси
I-IV

 

I срок 2022/2023 г.

 

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители График занимания по интереси
I-IV

 


               Учебна 2021/2022 година

 

I срок 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители
I-IV

 

 

II срок 2021/2022 г.

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители
I-IV

 

 

Учебна 2020/2021 година
II срок 2020/2021 г.
Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители
I-IVI срок 2020/2021 г.
Клас Седмично разписание Седмично разписание Е-среда Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител
I клас  

 

II клас
III клас
IV клас