baner

   Учебна 2023/2024 година

 

II срок

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители График занимания по интереси
I-IV

 

I срок

Клас Седмично разписание Допълнителен час спортни дейности График консултации Час на класния ръководител График консултация на родители График занимания по интереси
I-IV