baner

  • НАЧАЛО
  • МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Писмо МОН – ТУК

Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества – ТУК

Схеми механизъм – ТУК

Информация за нормативната база и функции на различните институции – ТУК

Декларация за информирано съгласие – ТУК

Декларация за конфиденциалност – ТУК