baner

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Обучение на МО на учителите в ЦОУД – 28.03.2023 Г. – ТУК

Обучение на педагогическите специалисти – 01.02.2023 Г. – ТУК

 

 

 

Обучение на педагогическите специалисти – 06.12.2022 Г. – ТУК