baner

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по Български език и литература в 7 клоас за учебната 2019/2020 г.

Модел на НВО по Математика в 7 клоас за учебната 2019/2020 г.

Теми, които няма да бъдат включени в изпитните материали

 График за НВО през 2019/2020 учебна година 

 

Предмет Клас Дата
Български език и литература 4 клас няма да се провежда
Математика 4 клас няма да се провежда
Български език и литература 7 клас 15 юни 2020 г.
Математика 7 клас 17 юни 2020 г.