baner

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по Български език и литература в 7 клоас за учебната 2019/2020 г.

Модел на НВО по Математика в 7 клоас за учебната 2019/2020 г.

 График за НВО през 2019/2020 учебна година 

 

Предмет Клас Дата
Български език и литература 4 клас 27 май 2020 г.
Математика 4 клас 28 май 2020 г.
Български език и литература 7 клас 9 юни 2020 г.
Математика 7 клас 11 юни 2020 г.
Чужд език /по желание/ 7 клас 17 юни 2020 г.