baner

 График за НВО през 2023/2024 учебна година

 

Предмет Клас Дата
Български език и литература 4 клас 27 май 2024 г.
Математика 4 клас 28 май 2024 г.
Български език и литература 7 клас 19 юни 2024 г.
Математика 7 клас  21 юни 2024 г.

 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година  – ТУК