baner

Мара Георгиева

Директор

тел.: 056837560; 0888 678 496

Боряна Въргова

Заместник – директор по учебната дейност

тел.: 056837561

Надежда Бобева

Заместник – директор по АСД

тел.: 056837561

Пейчо Михалев

Педагогически съветник;

Настя Кирякова

Ресурсен учител