baner

 

График за провежане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

 

 

Дата Наименование на документа Формат
2020-02-21 Олимпиада общински кръг математика – резултати IV-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг “Знам и мога” – резултати IV клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Физика – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Химия – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг География и икономика – резултати V-VI клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг История – резултати V-VI клас
2020-02-21 Национално състезание “Ключът на музиката” обшински кръг резултати V-VII клас