baner

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2021/2022 година

 

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – ЗАЯВЛЕНИЕ

Национално състезание ” Европейско кенгуру”  – ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година        дати
  Олимпиада общински кръг математика – IV клас
  Олимпиада общински кръг математика – V-VII клас    
  Олимпиада общински кръг “Знам и мога” –  IV клас    
  Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас    
  Олимпиада общински кръг История и цивилизации – V-VIIклас    
  Олимпиада общински кръг География и икономика –  V-VII клас    
 

Национално състезание ” Европейско кенгуру”  – Протоколи: I клас, II клас, III клас , IV клас, V клас, VI клас 17.03.2022г.  
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас 26.03.2022г.  

 

 

Дата Наименование на документа Формат
2020-02-21 Олимпиада общински кръг математика – резултати IV-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг “Знам и мога” – резултати IV клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Физика – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Химия – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг География и икономика – резултати V-VI клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг История – резултати V-VI клас
2020-02-21 Национално състезание “Ключът на музиката” общински кръг резултати V-VII клас.