baner

Заповед  № РД09-2049/28.08.2023 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2023/2024година

 

 

 

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година        дати
  Олимпиада общински кръг математика – IV клас  
  Олимпиада общински кръг математика – V-VII клас   
  Олимпиада областен кръг математика – V-VII клас  
  Олимпиада общински кръг „Знам и мога“ –  IV клас    
  Олимпиада общински кръг БЕЛ – V-VII клас   
  Олимпиада общински кръг История и цивилизации – V-VIIклас
Национално състезание „Ключът към музиката“- общински кръг     
 

Национално състезание “ Европейско кенгуру“  
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас