baner

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2022/2023 година

 

 

 

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година        дати
  Олимпиада общински кръг математика – IV клас  
до 11.12.2022г.
  Олимпиада общински кръг математика – V-VII клас  до 11.12.2022г.  
  Олимпиада областен кръг математика – V-VII клас 12.02.2023г.  
  Олимпиада общински кръг “Знам и мога” –  IV клас  21.01.2023г.  
  Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас   до 27.01.2023г.  
  Олимпиада общински кръг История и цивилизации – V-VIIклас  до 15.01.2023г.  
Национално състезание “Ключът към музиката”- общински кръг   20.01.2023г.  
 

Национално състезание ” Европейско кенгуру” 16.03.2023г.  
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас 25.03.2023г.  

 

Резултати от Олимпиада общински кръг “Знам и мога” 

Протокол явили се  –

Протокол класирани –