baner

Заповед  № РД09-2049/28.08.2023 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2023/2024година

 

 Олимпиади и състезания през учебната 2023/2024 година Протоколи  Дати
Олимпиада общински кръг математика – IV клас  
09.12.24г .
Олимпиада общински кръг математика – V-VII клас  09.12.24г.
Олимпиада областен кръг математика – V-VII клас     
Олимпиада общински кръг „Знам и мога“ –  IV клас    20.01.24г.
Олимпиада общински кръг Български език и литература – V-VII клас    17.01.24г.
Олимпиада общински кръг История и цивилизации – V-VIIклас    11.01.24г.
Олимпиада общински кръг География и икономика – V-VIIклас 05.01.24г.
Олимпиада областен кръг Биология и ЗО -VII клас    17.02.24г.
Национално състезание „Европейско кенгуру“    21.03.24г
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас    30.03.24г 
Национално състезание „Ключът на  музиката“ – V клас
19.01.24г.
Национално състезание „Ключът на  музиката“ – VI клас 19.01.24г.

 

Преглед (отваря се в нов раздел)