baner

 

 

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година        дати
Олимпиада общински кръг математика – резултати участници и класирани IV клас
16.01.2021г.
Олимпиада общински кръг математика – резултати участници и класирани V-VII клас  23.01.2021г.  
Олимпиада общински кръг “Знам и мога” – резултати участници и класирани  IV клас  23.01.2021г.  

Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас  09.02.2021г.  
Олимпиада общински кръг История и цивилизации – резултати V-VIIклас  01.02.2021г.  
Олимпиада общински кръг География и икономика – резултати V-VII клас  05.02.2021г.  
ОтгоровиРезултат първи класРезултат втори клас

Резултат трети класРезултат четвърти клас

Национално състезание ” Европейско кенгуру” отговори  и резултати I-IV клас 18.03.2021г.  

 

 

Дата Наименование на документа Формат
2020-02-21 Олимпиада общински кръг математика – резултати IV-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг БЕЛ – резултати V-VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг “Знам и мога” – резултати IV клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Физика – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг Химия – резултати VII клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг География и икономика – резултати V-VI клас
2020-02-21 Олимпиада общински кръг История – резултати V-VI клас
2020-02-21 Национално състезание “Ключът на музиката” общински кръг резултати V-VII клас.