baner

Съобщение

 На 20.05 2024г. на Педагогически съвет, Директорът на училището Мара Георгиева награди 11 учители  за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална, трудова дейност в ОУ “П. К. Яворов”.