baner

6-ти декември — Никулден и Празник на град Бургас

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 105, ал. 3 от същия нормативен акт, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на Кмета на Община Бургас

ОПРЕДЕЛЯМ

06.12.2023 г. /сряда/за неучебен ден за учениците на ОУ  „Пейо Яворов“ гр. Бургас във връзка с честване на 6-ти декември — Никулден и Празник на град Бургас.

Писмото може да видите – ТУК