baner

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В ОУ „ Пейо Яворов“- гр. Бургас се организират „Летни занимания“- спортни дейности
за деца от първи до четвърти клас, с начална дата 3 юни /за учениците от I – III клас/ и 17
юни за учениците от IV клас продължаващи и през месец юли 2024 г.
За учениците ще се грижат учители от учебно заведение. Заниманията ще се провеждат от
9:00 до 11:00 часа, като присъствието може да бъде за по-кратък период, определен от
родителя.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ