baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Бинарен урок на тема: „Думите, на които сложиха крилца“

Бинарен урок на тема: „Думите, на които сложиха крилца“

На 24.01.2023 год. се проведе интересен и забавен бинарен урок на тема: „Думите, на които сложиха крилца“. Присъстваха г-жа Мара Георгиева – Директор на ОУ „Пейо Яворов“, г-жа Боряна Въргова – Заместник-директор и родители на учениците от 4. „б“ клас.

Г-жа Александрова – класен ръководител и г-н Стоянов – специален гост, умело съчетаха литература и музика в един учебен час. Учениците се запознаха с текста на Радой Киров, а красивите изпълнения на флейта му придадоха музикален колорит. Четвъртокласниците определиха чувствата на героите и успешно съотнесоха различните емоции, представени в литературната творба към съответното настроение, което създадоха музикалните произведения.
Във втората половина на часа учениците чуха впечатляващи изпълнения на пет вида блок флейта и с лекота стигнаха до правилния извод, че колкото по-голям е музикалният инструмент, толкова по-нисък е тембърът му.
Бяха използвани и интерактивни методи като мозъчна атака и приложението Plickers.
След урока вълшебните звуци на флейтата се понесоха в класната  стая на 4. б в специален поздрав към рождениците в този ден.