baner

Благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“

Уважаеми ученици и родители,

Нашето училище ще участва в Благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за децата от българските неделни училища в Украйна.
Даренията ще се събират всеки работен ден до 22.03.2022 г. в сградата на училището от портиера.