baner

Ден на четенето – 17.11.2023 г.

Учениците от 1.а клас с класен ръководител г-жа Динева се включиха в Първия Ден на четенето в България. Инициативата бе на фондация „Четене“ и се проведе на 16.11. 23 г.  в  Клуба по интереси „В света на приказките“.

Първокласниците откриха поуката в приказката „Болен здрав носи“ и изработиха в екип  илюстрация към нея. С голям интерес разгледаха и опитаха да прочетат част от книжките с приказки от библиотеката на класа.