baner

ЕКОАКЦИЯ на клуб „Аз съм българче“

Mеждународният ден на Земята е чудесен повод за размисъл.
А за мен, като класен ръководител на прекрасните ученици от 1. „г“ клас е повод за радост!
Днес, те обединиха усилията си в защита на природата и околната среда, като почистиха спортната площадка, на която играят.