baner

Есенен благотворителен базар

Уважаеми родители и ученици,

На27 октомври (петък), в двора на училището ще се проведе Есенен благотворителен базар. Половината от събраните средства ще бъдат използвани за организиране на училищни състезания, конкурси и награждаване на изявили се ученици през учебната 2023/2024 година, а другата половина ще бъдат дарени за животоспасяваща операция на дете в нужда от нашия град.

БАЗАРЪТ ще започне от 10:00 часа и ще продължи до 12:00 часа.

Всеки клас ще има собствен щанд, на който ще може да изложи направените печива, лакомства, сувенири, антикварни предмети.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Всички изделия трябва да бъдат индивидуално опаковани, да имат етикет с цена.

Антикварните предмети да са добре запазени и да са почистени.

Всеки клас трябва да разполага с дарителска кутия и бяла покривка/бял картон.

Необходимо е на всяка маса да има по двама родители, които да продават.

 КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЗДЕЛИЯТА НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:

сувенири – до 12:00 часа на 26 октомври;

печива и лакомства – до 9:30 часа на 27 октомври

След приключване на базара:

Представителите на родителите ще се съберат в голямото фоайе на I етаж и ще изготвят приемо-предавателен протокол за дарение на получените средства, заедно с Председателя или член на Обществения съвет и зам.-директора по АСД.