baner

Европейският ден на езиците

По инициатива на Съвета на Европа от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

Учениците от 3в клас отбелязаха този ден като потърсиха информация колко са официалните езици в Еврапа, кои са те и кога българският език става официален.

Научиха думите „здравей“, „благодаря“, „извинявай“, „довиждане“ и „приятел“  на пет от официалните езика в Европа.

Изписаха  поздрава „Добър ден“ на 24 европейски езика.

Направиха превод на кратки текстове от английски на български език.