baner

Грипна ваканция

ЗАПОВЕД № РД- 10-478 / 11.01.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка със Заповед № РД-09-24/11.01.2023 г. на министъра на образованието и науката

ОПРЕДЕЛЯМ

  1. Периода от 12.01.2023 г. (четвъртък) до 17.01.2023 г. (вторник) за неучебни дни за учениците от ОУ „Пейо Яворов“ гр. Бургас.
  2. Учебните занятия за учениците да се възобновят на 18.01.2023 г. (сряда).

Цялата заповед може да видите тук: