baner

HBO по чужд език за 7 клас

Уважаеми родители и ученици от 7. клас,

Учениците, които желаят да се явят на изпит по чужд език на НВО за 7. клас,  в срок до 17.02.2022 г. могат да подадат заявление в училище.
Заявлението може да изтеглите – ТУК