baner

Интердисциплинарен урок „Моята красива страна“

На 29.01.2024г. се проведе интердисциплинарен урок  на тема „Моята красива страна“.

Учениците от 6.б клас демонстрираха знания по английски език и умения по компютърно моделиране и информационни технологии. Разделени на три отбора те създадоха презентации, картички и игри чрез изучаваните програмни продукти – MS Word, MS Power Point, Scratch и Canva.  Работейки самостоятелно и в екип по своите проекти,  учениците показаха  знания и по предметите Български език и литература, Изобразително изкуство, Музика, История и цивилизации. С насоките и указанията на г-жа Маргарита Георгиева, г-жа Светла Николова и г-жа Красиана Илиева, учениците завършиха успешно възложените задачи.

Гостите на открития урок – Директора на училището г-жа Мара Георгиева и Зам. -директора г-жа Боряна Въргова бяха посрещнати по стар български обичай с питка, мед и сол и изпратени със звуците на прекрасна българска песен.