baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VI КЛАС

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VI КЛАС

Интердисциплинарен урок по Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии на тема: „My beautiful town“ се проведе на 12.05.2023г. с учениците от 6 „в“ клас на ОУ „П. К. Яворов“.

Учениците се запознаха с основните опорни въпроси и започнаха да съставят план за оформяне на проектите си. Последва викторина съставена чрез програмата Unity. Класът се раздели на три части, всяка отговаряше за съставяне на проект с различен продукт. Проведе се дискусия кое е най- важното, какви са изискванията спрямо готовия продукт, как да се оформи, защо са избрали именно този начин на действие. Представянето на част от готовите продукти бе впечатляващо, учениците доказаха своята креативност. Всичко бе съпътствано с много творческа енергия. Всички ресурси по проведения урок бяха съставени изцяло на английски език от г-жа Маргарита Георгиева. Издържани  са  граматически, естетически и спрямо зададените рамки на учителите по компютърно моделиране и информационни технологии – г-жа Светла Николова и г-жа Красиана Илиева.