baner

КЛУБ „В света на математиката“

Учениците от 2 г клас, които посещават Клуба „В света на математиката“, повишиха успеха и мотивацията за постижения по предмета. В последното представително за годината мероприятие – „Практическа математика“ те отново показаха искрен интерес и напредък по предмета. Чрез игровия подход те са провокирани да не се вглеждат в трудностите на математиката, а да гледат на тях като предизвикателство, което винаги има решение. Учениците направиха показно за практическата стойност на наученото. В състезания по екипи намериха верния път към скритите съкровища и направиха отново празник по време на занятието.