baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Национална олимпиада по Биология и ЗО – областен кръг – 17.02.2024г.

Национална олимпиада по Биология и ЗО – областен кръг – 17.02.2024г.

Всички участници в Олимпиадата по Биология и ЗО да се явят в двора на училището в 8:30 ч. , като носят със себе си документ за самоличност.

Квесторите да се явят в сградата на училището в 8:00 ч. за инструктаж.

Разпределението на учениците по стаи е следното:

СТАЯ  № 410

Име, презиме и фамилия Клас
1. Зара Захаринова Кърджилова 7
2. Симона Димитрова Светлозарова 7
3. Симон Димитрова Тодорова 7
4. София Димитрова Димитрова 7
5. Алекса Михайлова Спиридонова 7
6. Анелия Георгиева Попова 7
7. Иван Антонов Пашов 7
8. Стилиян  Веселинов Илиев 7
9. Магдалена Янкова Георгиева 7
10. Йоана Илиянова Еленкова 7
11. Ивайло Тодоров Георгиев 7
12. Деница Станиславова Данева 7
13. Александра Николаева Димова 7
14. Емил Христов Николов 7
15. Янилия Теодор Терпо 7
16. Божидара Невянова Енева 7
17. Дамян Василев Вълев 7
18 Елица Севдалинова Трендафилова 7

 

СТАЯ  № 408

Име, презиме и фамилия Клас
1. Джемиле Мехмед Осман 8
2. Исмаил Мустафа Исмаил 8
3. Невена Иванова Иванова 8
4. Хатидже Хасан Мехмед 8
5. Радена Емилова Ралева 8
6. Мариян Янчев Радев 8
7 Анастасия Неделчева Стоянова 9
8 Исиана Христомирова Никова 9
9 Нурчин Шайян Мухарем 9
10 Хилял Исмаил Смаил 9
11 Елиз Хасан Шериф 9

 

СТАЯ  № 409

Име, презиме и фамилия Клас
1 Боян Иванов Бинев 10
2 Виктория Константинова Милтиядова 10
3 Емилия Емилова Стоянова 10
4 Златомира Георгиева Свиленова 10
5 Мартин Косев Кръстев 10
6 Михаил Христов Божилов 10
7 Пролетина Русева Петкова 10
8 Рая Красимироа Савова 10
9 Симона Гани Куршумова 10
10 Стела Красимирова Иванова 10
11 Фатме Хасан Али 10
12 Елиф Емин Хасан 10
13 Сехер Хюсеин Садетин 10
14 Фатме Емин Хасан 10
15 Седеф Белгин Топал 10

 

СТАЯ  № 407

Име, презиме и фамилия Клас
1. Димитър Калинов Димитров 11
2. Александа Чавдарова Николова 11
3. Гергана Яворова Янева 11
4. Иван Николаев Калев 11
5. Светлана Николаева Лефтерова 11
6. Еметулла Мехмед Салим 11
7. Георги Пламенов Кънчев 12
8. Димо Стоянов Димов 12
9. Явор Николаев Банов 12
10. Александър Пенчев Димитров 12
11. Гергана Стоянова Хрисулева 12
12. Артьом Алексеевич Тимофеев 12
13. Севал Севил Халил 12
14. Мийрем Мехмед Осман 12