baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години в Република България през учебната 2022/2023 г.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години в Република България през учебната 2022/2023 г.

Във връзка с изпълнение на Програмата се предвижда през 2022/2023 учебна година да се проведат следните дейности:

  1. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години в периода 26. септември — 30. ноември 2022 г. За тази цел е необходимо на регионалния координатор, на членовете на Националния координационен съвет на МЗ и на лекарите — изпълнители на Програмата (Приложение N21) да се оказва съдействие по дейностите, които предстоят, както следва:
    • Децата и техните родители трябва да се информирират за дейностите по НП за профилактика на оралните заболявания от съответните координатори и лекари, които могат да проведат информационни срещи в училища и в детски градини;
    • Необходимо е в учебното заведение да се поставят информационни материали за Националната програма — плакати и брошури, които ще Ви предоставят денталните лекари;
    • На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителя, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и при необходимост професионалистът да ги постави безплатно.

2. Провеждане на кръгли маси за оповестяване сред широката общественост на резултатите от               епидемиологичното проучване, както и на резултатите от провежданите дейности по програмата досега.

Цялото писмо може да видите – ТУК    Писмо 1;     Писмо 2;

[gview file=“https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2022/09/kam-rd-21-3289.pdf“]

[gview file=“https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2022/09/kam-rd-21-3289.pdf“] [gview file=“https://ouyavorov.org/wp-content/uploads/2022/09/rd-21-3289.pdf“]