baner

Олимпиада по математика 5-7клас

Олимпиадата по математика за учениците от 5 до 7 клас ще се проведе на 23.01.2021г.(събота) с начален час 9:30 часа.

Желаещите да участват да се явят в училищния двор в 9 часа. Тези ,които не са успели предварително да предадат декларациите за информирано съгласие , да ги носят в деня на олимпиадата.