baner

Откриване на новата учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на новата  2021/2022 учебна година с учениците от първи и  пети  клас ще се състои на 15 септември 2021г. /сряда/  в двора на училището от 09:30 часа.

След тържествената част класните ръководители ще въведат в класните стаи само учениците.
Молим родителите за разбиране.