baner

Отново повод за гордост!

На 23 март се проведе Националното състезание на МОН „Ключът на музиката“.

Концертната зала на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в гр. Пловдив събра таланти от цялата страна.  Нашата ученичка София Колева от 5.Б клас  взе участие, като премери сили със съученици от цялата страна.

Музиката и изкуството са ключ към света, към душата на човека, към хармонията, към себепознанието, към това да общуваме с всички хора от целия свят. Изкуствата оказват благоприятно влияние и създават позитивна атмосфера в образователния процес.