baner

Първи ноември – Ден на народните будители!

Честит Ден на будителите!

Поклон пред делото на книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията!

Честит празник на всички достойни наследници на народните будители, които неуморно работят и възпитават младото поколение на любов към всичко свято и родно!