baner

Писмо от РУО отнасящо се до седмокласниците

На вниманието на родителите на седмокласниците.
Писмо на Началника на РУО Бургас, относно датите на които родителите на седмокласниците могат да видят изпитните работи на своите деца.

Прикачен файл: изтегли оттук