baner

Повод за гордост!

Жорж Петко Георгиев от 3.В клас постигнал изключителни резултати в Международна Дистанционна Олимпиада „Кингс“.
Поздравления и пожелания за нови успехи!