baner

Повод за гордост!

ТФ „Петлите“, в която участва ученичката Мария Николова от 4.б клас спечели  първо място от Международен фолклорен фестивал в Прага.

Желаем още много награди!