baner

Превенция на затлъстяването в детска възраст

Затлъстяването е един от най-сериозните проблеми на съвременното общество. Обездвижването, нездравословното хранене и други фактори водят до редица заболявания.

Медицинската сестра при ОУ „Пейо Яворов“ – Виолета Спасова посети 4. б клас в Час на класа, за да ни разкаже как да се предпазим от евентуални здравословни проблеми, свързани със затлъстяването. Освен това получихме и ценна информация за вредата от тютюнопушенето.

Ние – учениците не само задавахме въпроси, но участвахме с огромен интерес в разговора, споделяйки свои лични опитности.
Благодарим на Виолета Спасова за този интересен и полезен час!
Учениците от 4. б клас