baner

Пролетни математически състезания за V – VII клас на 26.03.2022 г.

Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас ще се проведат на 26.03.2022 г. с начален час 9:00 часа. Учениците следва да се явят в 8:00 ч. в сградата на ОУ „Георги. Бенковски“ — гр. Бургас. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути:. Състезанието не е анонимно.

Право на участие в състезанието имат всички ученици от 5. до 7. клас от дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение. За участието на ученик в състезанието е необходимо в срок до 18.03.2022 г. родителят да подаде до директора на училището, в което се обучава ученикът, заявление (по образец) и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и за снимки и/или видео с негово участие. При липса на изрично съгласие, резултатите от състезанието на този ученик се обявяват публично с фиктивен номер. който се създава от училището, където учи ученикът.

Повече информация може да видите – ТУК

Заявление и декларация за информирано съгласие – ТУК