baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • Промяна в учебната програма на учениците в четвърти клас по време на НВО

Промяна в учебната програма на учениците в четвърти клас по време на НВО

Промяна в учебната програма на учениците в четвърти клас по време на НВО

 

29.05.2023 г- понеделник  (НВО по БЕЛ)

4. А клас                                                 4. Б клас                               

1 ч. БЕЛ                                                      1 ч. Математика

2 ч. Математика                                      2 ч. БЕЛ

3 ч. НВО БЕЛ                                           3 ч. БЕЛ

4 ч. Музика                                               4 ч. Английски език

5 ч. АЕ                                                        5 ч. ФВС

6 ч. Спортни дейности                          6 ч. Технологии и предприемачество

4. В клас

1 ч. Математика

2 ч. БЕЛ

3 ч. БЕЛ

4 ч. ФВС

5 ч. Компютърно моделиране

6 ч. АЕ

 

30.05.2023 г- вторник (НВО по Математика)

4. А клас                                                        4. Б клас                               

1 ч. Човекът и обществото                                Няма промяна

2 ч. БЕЛ

3 ч. НВО – математика

4 ч. АЕ

5 ч. Изобразително изкуство

6 ч. ТП ИУЧ

4. В клас

1 ч. БЕЛ

2 ч. Изобразително изкуство

3 ч. НВО – математика

4 ч. Изобразително изкуство ИУЧ

5 ч. ЧО

6 ч. АЕ

 

Разписание на учебните часове на учениците от четвъртите класове  при провеждане на НВО  (29.05.2023 г. и 30.05.2023 г.)

1 час  7.40 – 8.20 ч.

2 час  8.30 – 9.10 ч.

голямо междучасие от 09.10 ч до 09.40 ч

3 час  10.00 – 11.00 ч.  НВО

4 час  11.10 –  11.50 ч.

5 час  12.00 – 12.40 ч.

6 час  12.50 -13.30 ч.