baner

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 09.11.2023г. (четвъртък) ще се проведат родителски срещи за начален и прогимназиален етап, на които ще се отчетат резултатите от входните равнища  по учебни предмети и ще се набележат мерки за преодоляване на обучителните трудности, както следва:

I – IV клас от 17:00 часа в класните стаи на втори и трети етаж,

V – VII клас от 18:00 часа на четвърти и пети етаж.

Присъствието на родителите е задължително!