baner

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
На 26.04.23 г. от 17:30 часа, в 201 стая, ще се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници. Ще получите информация за учебния процес, материално-техническата база в училището, целодневната организация на учебния ден, предлаганите извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Ще ви очакват г-жа Динева, г-жа Александрова и г-жа Пенчева.
Заповядайте!

Копие на За бъдещите първокласници от Красиана Илиева